Zachowanie bezpieczeństwa w użytkowaniu kartuszy gazowych

Korzystanie w podróży z możliwości własnoręcznego przyrządzania posiłków może znacznie obniżyć poziom niezbędnych wydatków, ponieważ ceny w barach i restauracjach są z reguły dość wysokie, a oferta nie zawsze odpowiada naszym preferencjom. Poczynienie sporych oszczędności będzie możliwe, jeżeli przed wyjazdem zaopatrzymy się w odpowiednie kartusze gazowe do kuchenki turystycznej oraz konieczny do ich zastosowania sprzęt. Warto jednak pamiętać, że choć kartusze są w pełni bezpieczne, należy je właściwie przechowywać, użytkować oraz utylizować. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

kartusze gazowe do kuchenki turystycznej

Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z uszkodzeniem kartusza gazowego?

W kartuszu gazowym znajduje się mieszanka gazów, które są łatwopalne. W przypadku rozszczelnienia może więc dojść do niekontrolowanego zapłonu. Nie należy też zapominać, że gaz z mieszany z powietrzem w odpowiedniej proporcji tworzy mieszaninę wybuchową. Rozprężający się gaz gwałtownie obniża też swoją temperaturę, może więc doprowadzić do szybkiego schłodzenia mających z nim kontakt elementów.

Jak bezpiecznie korzystać z kartusza gazowego?

Podstawową zasadą użytkowania kartusza gazowego jest zadbanie o to, by nie został on uszkodzony mechanicznie – zgnieciony lub przebity. Warto pamiętać, że gaz znajduje się w nim pod ciśnieniem, więc będzie uwalniał się z pojemnika gwałtownie. Równie istotne okaże się unikanie wystawiania kartusza na działanie wysokiej temperatury np. bezpośrednie nasłonecznienie. Ryzykowna jest też samodzielna próba ponownego napełnienia kartusza, ponieważ jego konstrukcja nie gwarantuje utrzymania szczelności, a sam proces naraża na niebezpieczeństwo eksplozji. Nawet opróżnione kartusze wciąż zawierają niewielkie ilości gazu, puste opakowania należy więc wyrzucać bez próby ich zgniatania i umieszczać w przeznaczonych do tego kontenerach na odpady.